Perşembe, Temmuz 25, 2024
Ana SayfaKurumsalKVKK Aydınlatma

KVKK Aydınlatma

Turizm World Media Group  (“Veri Sorumlusu” veya “TurizmWorld.com”) olarak işbu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Turizm World, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Turizm World Media’ya ait TurizmWorld.com adresli internet sitesi üzerinden haber bültenlerimize üye olmanız halinde Turizm World tarafından işlenen;

  • Kimlik bilgileri, (Ad, Soy ad)
  • İletişim Bilgileri (E-Posta Adresi)
  • Müşteri İşlem Bilgileri (Kullanıcı adı, şifre)

kategorilerine ait verileriniz (“Kişisel Veri”), Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Açık Rıza” hukuki sebebine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla (elektronik form)  işlenmektedir.

İşbu kişisel verileriniz;

  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Okuyucu İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Okuyucu Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

amaçlarıyla ve bu amaçların gerektirdiği süreler boyunca işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ayrıca “hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması” amacıyla, “bir hakkın tesisi, korunması, kullanılması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak, açık rızanızın bulunması halinde yurt içi çözüm ortağımız olan veri merkezlerinde tutulacak; ayrıca güvenlik amaçlı olarak günlük olarak isimtescil.net firmasına ait Ümraniye (Türkiye) konumlu veri merkezlerinde yedeklenmek amacıyla aktarılacaktır.

Buna ilaveten, Turizm World’e abone olmanız halinde Turizm World tarafından;

  • Okuyucu İşlem Bilgileri (Fatura Tipi (Bireysel/Kurumsal), Ad, Soyad, TC / Yabancı Kimlik No, Ülke, İl, Adres, Telefon Numarası)

kategorilerine ait verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak ve “Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi” ve Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir.

İlgili kişi olarak, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Turizm World’ün;

  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Turizm World tarafından önceden onaylanmış e-posta adresinizi kullanmak suretiyle info@turizmworld.com adresine, iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancılar için uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun bulunması Tebliğ’in 5/2. maddesi uyarınca zorunlu olup; varsa talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi taleplerinizin en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önem arz etmektedir. Cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkımız saklıdır.

Haber Editörü
Haber Editörühttps://www.turizmworld.com/
Turizm World Media, seyahat endüstrisi ve turizm sektöründe lider olma yolunda bir dijital haber ve bilgi platformudur.

SON HABERLER